Hoe verwerk ik vouchers, zegels en waardebonnen?

Voor het verwerken van vouchers, zegels, cadeau- of waardebonnen die u verkoopt of die bij u ingewisseld kunnen worden gelden bijzondere btw-regelingen. Wanneer of dat u überhaupt btw dient te betalen is afhankelijk van het soort voucher, zegel of waardebon en of u deze uitgeeft, accepteert of verkoopt.

Meer hierover leest u terug op de website van de Belastingdienst (NL): Vouchers, zegels en waardebonnen. Voor een Belgische Boekhouding kunnen aparte regelingen gelden, deze kunt u het beste doorlopen met uw fiscalist. Uiteraard is het aan te raden bij twijfel altijd navraag te doen bij nu fiscalist (voor zowel Nederland als België).

Voucher

De Belastingdienst definieert een voucher als:

Een voucher is een bon, ticket of giftcard die recht geeft op goederen of een dienst, zónder verplichte bijbetaling.

Voor de heffing van btw wordt gekeken naar of de voucher éénmalig of meerdere keren 'verbruikt' kan worden en de situatie die voor de verkoop / besteding van de vouchers geldt:

Voorbeeld 1. U verkoopt vouchers die alleen bij u kunnen worden besteed

U bent btw verschuldigd op het moment dat de voucher wordt ingewisseld. U berekent de verschuldigde btw uit het bedrag dat voor de voucher is betaald.

Voorbeeld 2. U verkoopt vouchers die klanten ergens anders kunnen inwisselen

Bij de uitgifte van deze voucher is geen btw verschuldigd. Ontvangt u van de acceptant een vergoeding voor promotiediensten of administratieve handelingen? Dan moet u over deze vergoeding wel btw betalen.

Voorbeeld 3. U accepteert vouchers die door een ander zijn uitgegeven

U bent btw verschuldigd op het moment dat een voucher bij u ingewisseld wordt voor een product of dienst. U berekent de verschuldigde btw aan de hand van het bedrag dat voor de voucher is betaald bij de uitgifte. Als u dit bedrag niet weet, dan berekent u de btw uit het bedrag dat op de voucher staat.

Situatie 4. U handelt in vouchers

U bent geen btw verschuldigd voor de (door)verkoop van deze vouchers. De winkelier is wel btw verschuldigd, maar pas op het moment dat de bon wordt ingewisseld voor een product of dienst.

Zegel

De Belastingdienst definieert een zegel als:

Een zegel die bij de levering van een product of dienst wordt verstrekt, geeft (eventueel samen met andere zegels) recht op uitbetaling van geld. Voor de afhandeling van de btw maakt het niet uit of voor de zegels moet worden betaald of dat ze gratis worden verstrekt.

Let op: als een spaarkaart met zegels uitbetaald wordt dan dient dit als een voucher verwerkt te worden.

Het bedrag dat aan de klant wordt uitbetaald bij inwisseling van de zegels, verminderd met het bedrag dat is betaald voor deze zegels, vormt het zogeheten zegelvoordeel. U kunt de btw over dit zegelvoordeel terugvragen als u voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

U zou een apart product kunnen aanmaken via de module Producten en voorraadbeheer genaamd 'Zegels', hier kunt u apart een productcategorie 'Zegels' aan koppelen. Aan deze categorie kunt u een aparte omzet rekening voor 'Zegelvoordeel' voor aanmaken. De vermindering op de factuur kunt u toevoegen met een min regel waarmee de 'omzet' rekening voor Zegelvoordeel lager wordt (en uw algehele resultaat vermindert).

Waardebonnen

De Belastingdienst definieert een waardebon als:

Een waardebon wordt bij de levering van een product of dienst verstrekt en geeft geen recht op geld maar op een korting. Bij inwisseling moet dus altijd worden bijbetaald. Het is mogelijk dat een waardebon bij een andere onderneming kan worden ingewisseld dan bij de uitgever daarvan.

U bent btw verplicht af te dragen zodra de bon wordt ingewisseld. De hoogte van de btw wordt als volgt bepaald:

  • Hebt u de waardebon gratis verstrekt? Dan bent u btw verschuldigd over het bedrag dat bijbetaald moet worden.
  • Hebt u de waardebon tegen betaling verstrekt? Dan bent u btw verschuldigd over het bedrag dat bijbetaald moet worden plus het bedrag dat voor de waardebon is betaald.

In beide gevallen zou u voor het gedeelte waar btw over geheven, dus op de factuur, een btw-percentage geselecteerd moeten worden. U kunt dit dan verder verwerken als een reguliere factuur, zie hiervoor: Een verkoopfactuur maken & versturen

Was dit artikel nuttig?

Uw antwoord niet gevonden?

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden

Stel nu uw vraag