Meldingen bij het opslaan van een boeking?

Bij het opslaan van een verkoopfactuur of boeking in de boekhouding kunt u een foutmelding krijgen. Deze resulteren doorgaans ook in een foutmelding in de boekhouding controle.

Er is al een inkoopfactuur met dit nummer voor deze leverancier.

mceclip1.png

Bij deze inkoopfactuur heeft u in het veld Factuurnummer een factuurnummer ingevuld dat al gebruikt wordt voor een inkoopfactuur bij deze leverancier. Pas dit nummer aan bij één van deze inkoopfacturen om de melding te corrigeren.

Er zijn fouten gevonden in de grootboekmutaties.

mceclip2.png

De grootboekmutaties in de boeking kloppen niet. Hiervoor gaat u naar tabblad Grootboekmutaties:

mceclip3.png

Doorgaans betekent deze melding dat de grootboekmutaties niet in balans zijn. Zowel Debet als Credit dient onderaan hetzelfde bedrag te staan.

U dient hier dat te Hergenereren of handmatig de grootboekmutatie(s) te corrigeren.

Er zijn verkoop/inkoopfacturen gematcht, maar er is niet geboekt op de debiteuren/crediteuren grootboekrekening. Hierdoor kan er een verschil ontstaan tussen de debiteuren/crediteurenrekening en de openstaande verkoop/inkoopfacturen.

Verkoopfacturen die gekoppeld zijn aan een bank/kas/memoriaalboeking, maar niet geboekt op debiteuren. Door die koppeling wijzigt de openstaande postenlijst maar je debiteuren niet. Dit resulteert altijd in een fout in je boekhouding, namelijk "er is een verschil tussen debiteurenrekening en openstaande postenlijst". Zelfde melding kan naar voren komen voor inkoop met crediteurenrekening.

U lost dit op door een grootboekmutatie toe te voegen aan debiteuren/crediteren ter hoogte van de gekoppelde verkoop/inkoopfactuur.

U hebt een boeking gedaan direct op de debiteuren/crediteuren rekening en geen verkoop/inkoopfacturen gekoppeld. Hierdoor kan er een verschil ontstaan tussen de debiteuren/crediteurenrekening en de openstaande verkoop/inkoopfacturen.

Dit is het omgedraaide van de melding hierboven. Men boekt in memoriaal op de debiteurenrekening of crediteurenrekening (saldo openstaande posten wijzigt dus) maar koppelt geen facturen voor ontvangsten of betalingen. Hierdoor ontstaat dus een verschil tussen openstaande posten en debiteuren / crediteuren rekening.

U lost dit op door de grootboekmutatie te wijzigen naar een andere rekening of door de juiste verkoop / inkoopfactuur te koppelen.

De boeking dient nog opgeslagen te worden.

Na het wijzigen van bijvoorbeeld de grootboekmutaties heeft u de boeking niet (juist) opgeslagen. Klik op Opslaan of Opslaan en sluiten om dit op te lossen.

De debiteuren/crediteuren grootboekmutatie ontbreekt voor deze verkoop/inkoop boeking.

Bij een verkoopboeking dient als een grootboekmutatie te zijn gemaakt die verwijst naar de Debiteuren rekening. Dit geldt ook voor inkoopboekingen en de Crediteuren rekening.

Hiervoor dient u de grootboekmutatie te corrigeren.

De som van de debiteuren/crediteuren grootboekmutatie matcht niet met het totaalbedrag van deze verkoop/inkoop boeking.

Als de verkoopboeking €50 is maar u heeft op de Debiteuren rekening maar €40 geboekt staan dan matcht dit bedrag niet. Als u een verkoop heeft van €50 dan moet datzelfde bedrag op de Debiteuren rekening geboekt zijn. Dit geldt ook voor inkoopboekingen.

Hiervoor dient u de grootboekmutatie te corrigeren.

Het totaalbedrag van de gekoppelde verkoopfacturen klopt niet met het totaalbedrag geboekt op de debiteurenrekening.

Dit kan voorkomen bij een Geavanceerde match vanuit Bank, Kas en het Overig/Memoriaal. Net als de voorgaande melding is het bedrag bij de grootboekmutaties niet gelijk aan de gekoppelde verkoopfacturen.

Als u bijvoorbeeld een factuur van €250,- koppelt dan moet u ook €250 ingeven bij de grootboekmutaties (dit is immers het bedrag dat verandert). Als u dat niet doet dan ontstaat deze melding.

U corrigeert dit door het juiste bedrag bij de grootboekmutaties in te geven als gekoppeld via Koppelen met inkoop/verkoop.

Het totaalbedrag van de gekoppelde verkopen én inkopen klopt niet met het totaalbedrag geboekt op de debiteurenrekening én crediteurenrekening.

Dit kan voorkomen bij een Geavanceerde match vanuit Bank, Kas en het Overig/Memoriaal. Net als de voorgaande melding is het bedrag bij de grootboekmutaties niet gelijk aan de gekoppelde in- en verkoopfacturen.

U corrigeert dit door het juiste bedrag bij de grootboekmutaties in te geven als gekoppeld via Koppelen met inkoop/verkoop.

Het totaalbedrag van deze bank/kas boeking komt niet overeen met het totaalbedrag dat is geboekt op de bank/kas grootboekrekening.

Als het bankafschrift aangeeft dat u €100 ontvangt dan dient bij uw grootboekmutaties ook €100 gedebiteerd te worden op uw grootboekrekening Bank. Dit geldt ook voor het kasboek en grootboekrekening Kas.

Deze melding lost u op door de regel voor Bank of Kas te corrigeren naar het juiste bedrag.

Was dit artikel nuttig?

Uw antwoord niet gevonden?

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden

Stel nu uw vraag