Zijn er voorbeeld MT940 / CODA (bank) bestanden beschikbaar?

Met de module Boekhouding kunt u via het Bankboek bankbestanden uploaden. In deze bestanden staan de af- en bijschriften van uw bank/zichtrekening.

Indien u graag wilt zien hoe dit werkt voorafgaand aan het downloaden en uploaden van uw eigen bankbestanden of het aanvragen hiervan bij uw bank, kunt u gebruik maken van bijgevoegde voorbeeld bestanden.

U gebruikt MT940 als u een Nederlandse administratie voert en CODA als u een Belgische administratie voert.

Voor een correcte verwerking dient u het bankrekeningnummer uit deze bestanden te gebruiken in uw test administratie. Dat zijn: NL69INGB0123456789 (MT940), KREDBEBB00330158420 (CODA 1) en GEBABEBB09029308273 (CODA 2).

Let op: verwijder deze transacties via Boekhouding > Alle boekingen zodra u uw eigen transacties gaat inladen.

Was dit artikel nuttig?

Uw antwoord niet gevonden?

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden

Stel nu uw vraag