Kredietbeperkingstoeslag

Naast een korting contant (BE) om klanten met een korting te stimuleren tijdig te betalen bestaat er ook de mogelijkheid een aanvullende kost in rekening te brengen om hetzelfde teweeg te brengen.

Met een Kredietbeperkingstoeslag kunt u uw klanten een aanvullende reden bieden om op tijd te betalen door een toeslag in rekening te brengen voor het te laat betalen.

Let op: er is geen wettelijke verplichting de kredietbeperking daadwerkelijk te betalen, het is echter bedoeld om de aanvullende kosten die gemoeid zijn met het incasseren van de factuur te dekken. Uiteraard is het een andere situatie als deze in uw algemene voorwaarden zijn opgenomen en waarmee uw klant akkoord is gegaan.

Verkoop: hoe boek ik kredietbeperkingstoeslag?

U telt de kredietbeperkingstoeslag op bij het factuurbedrag. Meestal is dit een percentage van het totaalbedrag. Omdat u niet weet of uw klant op tijd gaat betalen, berekent u geen btw over de toeslag. Betaalt de klant op tijd, dan hoeft u verder niets te doen. Betaalt hij te laat en betaalt hij u daarom ook de toeslag? Dan berekent u ook over dit bedrag btw.

Voorbeeld: u levert goederen voor: € 1.000 + € 210 btw = € 1.210. Over dit bedrag berekent u de toeslag, bijvoorbeeld 1% = € 12,1. Hierover berekent u geen btw. Het factuurtotaal is daarom € 1.222,10.

  • Uw klant betaalt op tijd. U ontvangt € 1.210. U betaalt btw over dit bedrag en uw afnemer kan de btw aftrekken als voorbelasting.
  • Betaalt uw afnemer na de betalingstermijn? Dan ontvangt u € 1.222,10. U moet dan alsnog btw betalen. Heeft uw afnemer recht op aftrek van btw? Dan kan hij de btw over de toeslag alleen aftrekken als u hem een aanvullende factuur met btw stuurt.

Inkoop: hoe verwerk ik kredietbeperkingstoeslag?

U kunt ook zelf te maken krijgen met een kredietbeperkingstoeslag.

Als dit niet opgenomen is in de algemene voorwaarden van de leverancier dan hoeft u deze kredietbeperkingstoeslag niet te betalen. U zou altijd contact op kunnen nemen met uw leverancier indien daar twijfel over bestaat.

U kunt dit boeken zoals u een normale inkoopfactuur boekt, door de aanvullende factuur van de kredietbeperkingstoeslag in te boeken. 

Let op: u kunt dit btw-bedrag niet aftrekken behalve als u beschikt over een aanvullende factuur waarin deze kredietbeperkingstoeslag. Anders zou u het als niet aftrekbare kosten moeten boeken (bijvoorbeeld via een overige boeking in het Memoriaal.

 

Was dit artikel nuttig?

Uw antwoord niet gevonden?

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden

Stel nu uw vraag