In uw vorig boekjaar is een saldo van €X,XX gevonden op de crediteurenrekening maar er is geen beginbalans gevonden in het huidige boekjaar. Sluit het vorig boekjaar af om dit op te lossen.

mceclip0.png

Deze melding kan ontstaan als u een eindsaldi heeft staan in het vorige jaar op uw crediteurenrekening maar nog geen beginbalans heeft in het huidige jaar.

  1. Nadat deze foutmelding is geconstateerd kunt u rechtsboven van boekjaar wisselen,
    mceclip2.png
  2. Nu gaat u in dit eerdere jaar naar Boekhouding > Instellingen > Boekjaren & afsluiten boekjaar,
  3. Selecteer het boekjaar dat u wilt afsluiten uit de lijst en klik op de knop Afsluiten boekjaar,
  4. U komt in een scherm waarin u het volgende boekjaar kunt selecteren. Selecteer hier dus het boekjaar dat volgt op het boekjaar dat u nu wilt afsluiten.
  5. Ook dient u in dit scherm al uw btw-rekeningen toe te voegen. Dit gebeurt in principe automatisch maar handmatige controle is aanbevolen. Lees vooral ook de tekst achter het info-icoontje ter verduidelijking. Klik op de knop Toevoegen en selecteer alle btw rekeningen uit uw administratie.
  6. Als u al uw btw-rekeningen heeft toegevoegd kunt u klikken op de knop Controles uitvoeren,
  7. Uit de controle kunnen opmerkingen komen die u eerst dient op te lossen. Als u geen opmerkingen / fouten krijgt dan krijgt u het resultaat te zien van het huidige boekjaar en kunt u klikken op de knop Afsluiten om uw boekjaar definitief af te sluiten, en
  8. Het voorgaande boekjaar is afgesloten en het resultaat is via meerdere beginbalans boekingen in het memoriaal van het volgende boekjaar geboekt. De foutmelding is hiermee opgelost!

Was dit artikel nuttig?

Uw antwoord niet gevonden?

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden

Stel nu uw vraag