Emballage of statiegeld verwerken in de boekhouding (verkoopboek)

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u emballage of statiegeld kan verwerken in de boekhouding bij een verkoopboeking (verkoop) via het verkoopdagboek.

Wat is Emballage of statiegeld en moet ik hierover BTW betalen

Statiegeld is een klein bedrag dat in rekening wordt gebracht door de verkoper aan de koper of door de leverancier aan de koper bij de aankoop van een product voor de verpakking (bijvoorbeeld statiegeld op een flesje). Als de koper de verpakking van het product na gebruik weer inlevert bij de verkoper of de leverancier zal dit kleine bedrag weer worden terugbetaald aan de koper. Emballage is vergelijkbaar aan statiegeld alleen betreft dit een verpakking van een grotere afmeting (bijvoorbeeld een krat, container, pallet).

Het is belangrijk om te weten dat op emballage of statiegeld geen BTW wordt gerekend, bij het verwerken van deze post in de verkoopboeking of inkoopboeking dient u een 0% BTW percentage te selecteren.

Emballage of statiegeld verwerken in de verkoopboeking (verkoopfactuur)

Heeft u een product verkocht aan een klant waarop verpakkingskosten (emballage of statiegeld) van toepassing zijn dient u een verkoopboeking aan te maken in het verkoopdagboek. De verpakkingskosten (emballage of statiegeld) dient u te vermelden in een aparte 'Factuurregel' zonder BTW.

Dit doet u door via het menu Boekhouding > Verkoopboek> Alles > + Nieuw, een nieuwe verkoopboeking aan te maken. Nu gaat u alle gegevens invullen zoals u normaal ook doet bij het maken van een verkoopboeking (voor meer informatie zie ook Verkoopboekingen toevoegen).

Bij de eerste Factuurregel voegt u de rekening voor de omzet toe (8000 - Omzet hoog tarief voor NL en 700000 - Omzet verkopen en diensten voor BE) inclusief BTW (21%). Op de tweede factuurregel boekt u het bedrag van de verpakking (emballage of statiegeld) welke in rekening wordt gebracht bij de klant. Hiervoor dient u gebruik te maken van een specifieke grootboekrekening waarop u dit bedrag gaat boeken. Standaard is deze grootboekrekening niet aanwezig (zowel voor BE als NL) en deze dient u nog aan te maken (voor meer informatie voor het aanmaken van de grootboekrekening zie: Grootboekrekeningen (BE) & Grootboekrekeningen (NL)). Als suggestie kan u de volgende rekeningen aanmaken: 4880001 - Verpakking klanten (emballage / statiegeld) Voor BE of 3900 - Verpakking klanten (emballage / statiegeld) voor NL. Op deze factuurregel dient u geen BTW te rekenen en kiest u voor een 0% percentage.

In het scherm van de grootboekmutaties zal u zien dat op de BTW rekening alleen het bedrag aanwezig is welke u de klant in rekening brengt a.d.h.v. de verkochte goederen en voor de emballage of statiegeld is een bedrag geboekt (zonder BTW) op de speciale grootboekrekening.

Om het bovenstaande te verduidelijken heb ik een verkoopboeking gemaakt (zie screenshots) voor de verkoop van goederen ter waarde van €100,00, daarbij €5,00 aan emballage of statiegeld voor de geleverde verpakking en op de verkochte goederen wordt 21% BTW berekend.

mceclip0.png

mceclip1.png

Emballage of statiegeld teruggeven aan de klant

Als de verpakking (emballage of statiegeld) door de klant wordt teruggeven dient u voor het bedrag van de verpakking (emballage of statiegeld) een creditnota te maken. Om dit correct te verwerken in de boekhouding zal u een creditnota (min verkoopboeking) moeten maken in het verkoopboek.

Dit doet u via het menu Boekhouding > Verkoopboek > Alles > + Nieuw, een (min) verkoopboeking / creditnota aan te maken. Nu gaat u alle gegevens invullen zoals u normaal ook doet bij het maken van een verkoopboeking alleen zet u het bedrag in het veld 'Bedrag excl. btw' als een min bedrag in de boeking.

Bij de factuurregel voegt u de eerder aangemaakt grootboekrekening voor de verkochte verpakking (emballage of statiegeld) toe bijvoorbeeld 4880001 - Verpakking klanten (emballage / statiegeld) Voor BE of 3900 - Verpakking klanten (emballage / statiegeld) voor NL. Nu zet u het bedrag bij Bedrag bij 'Bedrag excl. btw' in de min.

Om het bovenstaande te verduidelijken heb ik een creditnota / min verkoopboeking (screenshot) gemaakt voor de 5,00 aan emballage / statiegeld welke door de klant is teruggeven zoals betaald door de kant in het voorbeeld uit de vorige paragraaf.

mceclip2.png

Heeft u de creditnota (min verkoopboeking) aangemaakt kan u daarna het bedrag aan de klant terugstorten en deze terugstorting verwerken via het bankboek of u betaald dit contact terug aan de klant en verwerkt deze transactie in het kasboek.

Was dit artikel nuttig?

Uw antwoord niet gevonden?

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden

Stel nu uw vraag