Emballage of statiegeld verwerken in de boekhouding (inkoopboek)

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u emballage of statiegeld kan verwerken in de boekhouding bij een inkoopfactuur (aankoop) via het inkoopdagboek.

Wat is Emballage of statiegeld en moet ik hierover BTW betalen

Statiegeld is een klein bedrag dat in rekening wordt gebracht door de verkoper aan de koper of door de leverancier aan de koper bij de aankoop van een product voor de verpakking (bijvoorbeeld statiegeld op een flesje). Als de koper de verpakking van het product na gebruik weer inlevert bij de verkoper of de leverancier zal dit kleine bedrag weer worden terugbetaald aan de koper. Emballage is vergelijkbaar aan statiegeld alleen betreft dit een verpakking van een grotere afmeting (bijvoorbeeld een krat, container, pallet).

Het is belangrijk om te weten dat op emballage of statiegeld geen BTW wordt gerekend, bij het verwerken van deze post in de verkoopboeking of inkoopboeking dient u een 0% BTW percentage te selecteren.

Emballage of statiegeld verwerken in de inkoopboeking (inkoopfactuur)

Heeft u een aankoop gedaan bij uw leverancier van producten en brengt de leverancier voor het verpakkingsmateriaal emballage of statiegeld in rekening zal u dit moeten verwerken op de inkoopfactuur in Silvasoft. 

Dit doet u door via het menu Boekhouding > Inkoopboek > + Nieuw, een inkoopfactuur aan te maken. Nu gaat u alle gegevens invullen zoals u normaal ook doet bij het maken van een inkoopboeking (voor meer informatie zie ook Inkoopfacturen toevoegen).

Bij de inkoopregels voegt u een inkoopregel toe waarop u het bedrag boekt van de aangekochte goederen (7100 - Inkoopkosten voor NL of 604000 Aankopen van handelsgoederen voor BE) inclusief BTW (21%). Op de tweede regel boekt u het bedrag van de verpakking (emballage of statiegeld) welke op de factuur van de leverancier wordt aangegeven. Hiervoor dient u gebruik te maken van een specifieke grootboekrekening waarop u dit bedrag kan boeken. Voor Belgische klanten is er al standaard een grootboekrekening aanwezig in het schema namelijk 418000 - Waarborg verpakking, voor de Nederlandse boekhouding dient u een nieuwe grootboekrekening aan te maken bijvoorbeeld 7300 - Ingekochte emballage / statiegeld (voor meer informatie voor het aanmaken van de grootboekrekening zie: Grootboekrekeningen (NL)). Op deze inkoopregel dient u geen BTW te rekenen en kiest u voor een 0% percentage.

In het scherm van de grootboekmutaties zal u zien dat op de BTW rekening alleen het bedrag aanwezig is welke door de leverancier in rekening is gebracht a.d.h.v. de gekochte goederen en voor de emballage of statiegeld is een bedrag geboekt op de speciale grootboekrekening.

Om het bovenstaande te verduidelijken heb ik een inkoopboeking gemaakt (zie screenshots) voor het inkopen van goederen ter waarde van €100,00, de leverancier rekent daarbij €5,00 aan emballage of statiegeld voor de geleverde verpakking en op de aangekocht goederen wordt 21% BTW berekend.

mceclip0.png

mceclip1.png

Emballage of statiegeld teruggeven aan de leverancier

Als u de verpakkingen (emballage of statiegeld) teruggeeft aan de leverancier ontvangt u een creditnota van de leverancier voor dit bedrag. Om dit correct te verwerken in de boekhouding zal u een creditnota (min inkoopfactuur) moeten maken in het inkoopboek.

Dit doet u door via het menu Boekhouding > Inkoopboek > + Nieuw, een (min) inkoopfactuur / creditnota aan te maken. Nu gaat u alle gegevens invullen zoals u normaal ook doet bij het maken van een vergelijkbare inkoopboeking (voor meer informatie zie ook Creditnota maken inkoopfactuur).

Bij de inkoopregels voegt u een inkoopregel toe waarop u het bedrag boekt welke u terugontvangt van de leverancier voor de verpakking (emballage of statiegeld) met een min ervoor. Hiervoor kan u de volgende grootboekrekeningen gebruiken 418000 - Waarborg verpakking voor BE & 7300 - Ingekochte emballage / statiegeld voor NL (aangemaakte grootboekrekening uit de vorige paragraaf).

Om het bovenstaande te verduidelijken heb ik een creditnota (screenshot) gemaakt voor de 5,00 aan emballage / statiegeld welke er is betaald in het voorbeeld uit de vorige paragraaf.

mceclip2.png

Emballage of statiegeld wordt niet teruggegeven aan de leverancier

Het is ook mogelijk dat de verpakking (emballage of statiegeld) niet wordt teruggegeven aan de leverancier. Bijvoorbeeld omdat deze verloren is gegaan of beschadigd is. In dit geval zal de leverancier geen creditnota maken voor dit bedrag. Wel zal u aan het einde van het boekjaar de verloren / beschadigde verpakking moeten wegboeken via het overig / memoriaal omdat deze niet meer in de onderneming aanwezig is.

Dit doet u door via het menu Boekhouding > Overig / Memoriaal > + Nieuw, en maakt u een memoriaalboeking aan (voor meer informatie over het maken van een memoriaal boeking verwijs ik u naar Overige boekingen / memoriaalboekingen).

In tabblad grootboekmutaties voegt u nu twee grootboekrekeningen toe, één kostenrekening waarop u het totaal bedrag van de verloren of beschadigde verpakkingen (emballage of statiegeld) debet boekt en de grootboekrekening waarop u eerder de borg van de verpakkingen (emballage / statiegeld) credit boekt.

De kostenrekening voor de verloren of beschadigde verpakkingen (emballage of statiegeld) is niet standaard aanwezig in het grootboekrekeningschema, daarom dient u deze rekening zelf aan te maken (eventueel in overleg met uw boekhouder). Als suggestie kan u de volgende grootboekrekeningen gebruiken 4720 Afschrijving emballage / statiegeld voor NL of 610001 Gewaarborgde verpakking in kosten nemen voor BE.

Voor meer informatie voor het aanmaken van de grootboekrekening zie: Grootboekrekeningen (NL) & Grootboekrekeningen (BE).

Om het bovenstaande te verduidelijken heb ik een memoriaal boeking (screenshot) gemaakt voor €50,00 aan beschadigde of verloren verpakkingen (emballage / statiegeld).

mceclip4.png

 

Was dit artikel nuttig?

Uw antwoord niet gevonden?

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden

Stel nu uw vraag