Voorraadtelling

In de module Producten en voorraad vindt u de optie Voorraadtelling terug. Het kan zijn dat gaandeweg verschillen ontstaan tussen wat u reeds heeft ingegeven en wat u op voorraad heeft. Met de voorraadtelling kunt u de voorraad corrigeren naar het daadwerkelijke aantal dat u op voorraad heeft.

Hieronder wordt toegelicht hoe dit werkt.

Voorrraadtelling

U kunt de Voorraadtelling terugvinden via module Producten en voorraad. In het menu gaat u naar Producten > Voorraadtelling. Hieronder vindt u de volgende schermen:

Openstaande tellingen

mceclip3.png

Hieronder ziet u de actieve tellingen. Wanneer alle artikelen van een voorraadpositie zijn geteld kunt u de telling verwerken. Als er een verschil is tussen het getelde aantal en de actuele voorraad, wordt een voorraadmutatie aangemaakt.

Hiermee wordt de voorraad aangepast naar het getelde aantal. Daarna wordt de telling verplaatst naar het tabblad "Historische tellingen". Als u gebruik maakt van de barcodescanner add-on kunt u tellingen toevoegen aan een telopdracht (zie tabblad "Telopdrachten").

Deze telopdrachten kunt u gebruiken om uw tellingen op de door u ingestelde volgorde te tellen via de app / barcodescanner.

Historische tellingen

mceclip1.png

Hieronder ziet u de Historische (verwerkte) tellingen. U kunt een historische telling snel opnieuw aanmaken door de regel(s) te selecteren en op '+ Opnieuw tellen' te klikken. De nieuwe telling verschijnt dan in de openstaande tellingen tab.

Telopdrachten

mceclip0.png

Hieronder beheert u de Telopdrachten. Telopdrachten kunnen gebruikt worden om met de Barcodescanner add-on vooraf aangemaakte tellingen te verwerken.

U kan hier nieuwe telopdrachten aanmaken. Bij bestaande telopdrachten kunt u nieuwe en bestaande tellingen toevoegen door op '+ Nieuw' te drukken.

Daarnaast kunt u de volgorde van de tellingen zelf instellen zodat dit efficiënt verwerkt kan worden.

Telopdracht starten en producten toevoegen

Een telopdracht kunt u ingeven via Telopdrachten en aanvullen vanuit Openstaande tellingen, hieronder wordt dit stapsgewijs uitgelegd.

Telopdracht starten

Er zijn twee manieren om een telopdracht te starten. U kunt deze bij het toevoegen van producten aanmaken, dit vindt u uitgelegd onder Producten toevoegen voor telling. U kunt ook een telopdracht starten vanuit Telopdrachten.

 1. Vanuit Telopdrachten klikt u op +Voeg telopdracht toe,
  mceclip11.png
 2. Nu geeft u een Omschrijving mee en klikt u op Opslaan, en
  mceclip8.png
 3. De telopdracht staat nu klaar en u kunt hier producten om te tellen aan toevoegen.

Producten toevoegen voor telling

 1. Allereerst gaat u in tabblad Openstaande tellingen naar +Nieuw, hier klikt u op,
  mceclip5.png
 2. Nu kunt u de producten selecteren die in deze telopdracht meegenomen dient te worden, u heeft meerdere filters beschikbaar om dit te specificeren,
  mceclip6.png
 3. U kunt hier alles of een eigen selectie selecteren, die voegt u daarna toe met Maak tellingen,
 4. Bij het maken van de telling krijgt u aanvullende informatie over het aantal aangemaakte tellingen,
 5. Optioneel: indien u geen EAN-code heeft ingegeven bij een product dan krijgt u de onderstaande melding. Om dit te corrigeren dient u EAN-codes in te geven bij deze producten;
  mceclip7.png
 6. Als u terugkeert naar de Openstaande tellingen dan vindt u nu de toegevoegde producten terug, hierbij vindt u informatie betreffende de producten, de voorraadpositie en de voorraad van deze producten terug,
  mceclip9.png
 7. Nu kunt u alle of een gedeelte van de regels selecteren en met + Voeg toe aan telopdracht aan een telopdracht toekennen,
  mceclip10.png
 8. Hier kunt u een met +Nieuw een nieuwe telopdracht starten of een bestaande opdracht selecteren,
 9. Nu kunt u via Telopdrachten de producten in de telopdrachten terugvinden en handmatig gaan tellen (of kunt u middels de barcode scanner add-on verder gaan).

Handmatig producten tellen

 1. Open een telopdracht vanuit Telopdrachten,
 2. Nadat u de producten van één van de regels heeft geteld kunt u dit aantal invoeren onder kolom Geteld, klik daarna op Bewerk,
  mceclip14.png
 3. Nu kunt u het aantal ingeven (indien u dat bij 2 nog niet had gedaan), hier vindt u het verschil terug, kunt u aangeven of dit geteld is met de barcodescanner en/of eventueel het Aantal nog wijzigen,
  mceclip15.png
 4. Met Opslaan en sluiten sluit u de huidige telopdracht zonder wijzigingen aan de voorraad, indien u klaar bent met deze telling dan klikt u op Verwerken en sluiten, voor dit product wordt de voorraad dan gecorrigeerd, en
  mceclip16.png
 5. Dit product verdwijnt uit de actieve telopdracht en wordt vermeld onder Historische tellingen, vanuit hier kunt u deze nog inzien, verwijderen en eventueel opnieuw tellen.

Telopdracht met barcodescanner

Met de add-on Barcodescanner kunt u ook telopdrachten starten en uitvoeren, dan kunt u eenvoudig op basis van bar- en QR-codes (op basis van ingegeven EAN-codes) de producten gaan tellen.

In ons artikel: Barcodescanner add-on: Voorraadtelling wordt dit stapsgewijs toegelicht.

Was dit artikel nuttig?

Uw antwoord niet gevonden?

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden

Stel nu uw vraag