Emballage of statiegeld verwerken in de verkoopfactuur

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u emballage of statiegeld kan verwerken in de verkoopfactuur en hoe u een eigen product kan aanmaken voor emballage of statiegeld.

Wat is Emballage of statiegeld precies?

Statiegeld is een klein bedrag dat in rekening wordt gebracht door de verkoper aan de koper bij de aankoop van een product (bijvoorbeeld statiegeld op een flesje). Als de koper de verpakking van het product na gebruik weer inlevert bij de verkoper zal dit kleine bedrag weer worden terugbetaald aan de koper. Emballage is vergelijkbaar aan statiegeld alleen betreft dit een verpakking van een grotere afmeting (bijvoorbeeld een krat, container, pallet).

Artikel aanmaken voor emballage of statiegeld in de module Producten

Het is belangrijk om te weten dat het statiegeld- of emballagebedrag los op de verkoopfactuur moet komen te staan. Het statiegeld of de emballage kan niet in de verkoopprijs of inkoopprijs worden verrekend, dit omdat er over statiegeld of emballage geen BTW wordt betaald. 

Om dit correct te verwerken dient u een speciaal product aan te maken voor emballage / statiegeld via het menu Producten > Producten en voorraad > Actief > + Nieuw product, bij dit product koppelt u als Verkoop btw % een 0% BTW percentage (0.0% - vrij)

mceclip0.png

Voor meer uitleg over het aanmaken van een product verwijs ik u graag naar Product of dienst toevoegen.

Verwerken van emballage of statiegeld op de verkoopfactuur

Dit doet u door een nieuwe factuur aan te maken via het menu Facturatie > Facturen > Alles (ingeboekt) > + Nieuw. In het scherm Factuur nieuw / bewerk vult u alle gegevens in zoals u normaal doet bij het aanmaken van een factuur. Nu gaat u de factuurregels toevoegen, als eerste voegt u het originele product dat u gaat verkopen toe en als twee factuurregel voegt u het statiegeld product toe (bij meerdere statiegeld of emballage producten voegt u meerdere factuurregels toe.

Om het bovenstaande te verhelderen zal ik een voorbeeld toevoegen van een factuur waarbij een krat appelsap wordt gefactureerd. 

mceclip4.png

Creditnota aanmaken van de ingeleverd statiegeld of emballage door de klant

Brengt de klant de statiegeld- of emballage verpakking retour dan dient u deze kosten aan de klant terug te geven of te storten. Hiervoor maakt u een creditnota (min factuur) aan via de module Facturatie > Facturen > Actief > + Nieuw. In deze creditnota voegt u dan de verschillende statiegeld- of emballageproducten toe en vult u bij het aantal in de min in. 

mceclip7.png

mceclip5.png

Heeft u de creditnota aangemaakt kan u daarna het bedrag aan de klant terugstorten en deze terugstorting verwerken via het bankboek of u betaald dit contact terug aan de klant en verwerkt deze transactie in het kasboek.

Voor meer informatie over het maken van een creditnota verwijs ik u graag naar Creditnota maken verkoopfactuur 

 

 

Was dit artikel nuttig?

Uw antwoord niet gevonden?

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden

Stel nu uw vraag