Orderpicken

Als u uitgebreide pakbonnen maakt vanuit de module Offerte en Orders en/of Facturatie dan kunt u deze vanuit de module Producten in behandeling nemen en gereed maken voor levering, dit heet Orderpicken.

Uitgebreide pakbon maken

Vanuit de modules Offertes & Orders en Facturatie heeft u de uitgebreide pakbonnen te maken. Met deze pakbonnen kunt u deelleveringen maken, orderpicken en meer. In dit artikel leest u over de pakbon: Een pakbon maken en versturen.

Waar kan ik beginnen met orderpicken?

Zodra u een uitgebreide pakbon heeft gemaakt vindt u deze terug in de module Producten onder menu item Orderpicken.

mceclip0.png

Vanuit dit overzicht vindt u alle nog openstaande pakbonnen (Open pakbonnen), de reeds afgehandelde pakbonnen (Afgehandelde pakbonnen), een overzicht met order- en factuurregels die (nog) niet volledig geleverd zijn (Factuurregel overzicht) en pakbonregels die (nog) niet volledig gepakt zijn (Pakbonregel overzicht).

Hiermee kan een gebruiker, bijvoorbeeld in het magazijn, heel eenvoudig de orders picken vanaf één overzicht!

Let op: het menu item Orderpicken is beschikbaar met de module Offerte & Orders en/of Facturatie maar kan ook benaderd worden vanuit module Producten & voorraadbeheer. Uw accountbeheerder moet dan wel het vinkje Orderpicken? voor u hebben aangezet via Beheer > Abonnementen & kosten.

mceclip1.png

Tabblad: Open pakbonnen

mceclip5.png

Vanuit het Open pakbonnen tabblad ziet u de open pakbonnen. Klik op een pakbon om de pakbon te bekijken of te bewerken. In het zoekveld kan gezocht worden op pakbonnummer, status of klant. Wanneer een pakbon is verwerkt (gepakt en verstuurd) kunt u deze afhandelen en zal de pakbon verplaatsen naar het tabblad Afgehandelde pakbonnen.

Open pakbon status

Aan een uitgebreide pakbon zijn meerdere statussen verbonden die het de medewerkers in het magazijn of bij het beheren van offertes, orders en facturen gemakkelijk maken te zien wat de status is. 

Status: Zet klaar voor orderpicken

Met deze status geeft u aan dat de collega's in het magazijn de pakbon c.q. order mogen gaan 'picken'. U kunt hier nog product regels toevoegen.

Status: Markeer als compleet 'Compleet'

Hiermee wordt de order als compleet gemarkeerd, u kunt nog wijzigingen aanbrengen in het aantal gepakte producten, u kunt echter geen nieuwe product regels meer toevoegen.

Status: Markeer als afgehandeld 'Afgehandeld'

Hiermee wordt de order als afgehandeld gemarkeerd. De pakbon verdwijnt uit tabblad Open pakbonnen en gaat naar Afgehandelde pakbonnen. Deze pakbon kunt u niet meer qua regels en aantallen aanpassen, hiervoor zou u de hele pakbon moeten verwijderen.

Reset status naar en zet terug naar orderpicken

Met reset status en zet terug naar... kunt u teruggaan naar een eerdere status. Dit kan handig zijn als u eerder een foutje heeft gemaakt met de statussen.

Tabblad: Afgehandelde pakbonnen

mceclip2.png

Onder het Afgehandelde pakbonnen tabblad vindt u alle afgehandelde pakbonnen terug. Vanuit hier kunt u historische pakbonnen inzien, deze inzien, downloaden of opnieuw versturen, de bijbehorende offerte, order of factuur openen en optioneel de pakbon verwijderen.

Onder Factuur / order nr. vindt u ook een vermelding van de bijbehorende offerte, order of factuur en kunt u makkelijk filteren op pakbonnummer en relatienaam.

Tabblad: Factuurregel overzicht

mceclip3.png

Het Factuurregel overzicht is een overzicht van order- en factuurregels die (nog) niet volledig geleverd zijn. Open de factuur / order bij de regel om een pakbon aan te passen of een nieuwe pakbon aan te maken.

U heeft hier meerdere filter mogelijkheden om te zien welke factuurregels nog geleverd dienen te worden c.q. in een (nieuwe) pakbon geplaatst dienen te worden. Indien u gebruik maakt van de add-on Magazijnen & Winkels en/of Batch- en Serienummers dan vindt u ook een vermelding naar de voorraadpositie en batchnummers in dit overzicht.

Tabblad: Pakbonregel overzicht

mceclip4.png

Het Pakbonregel overzicht is een overzicht van de pakbonregels die (nog) niet volledig gepakt zijn. U kan vanuit dit overzicht de volledige pakbon bekijken en de pakbonregel bewerken.

U heeft hier meerdere filter mogelijkheden om te zien welke pakbonregels nog gepakt dienen te worden. Indien u gebruik maakt van de add-on Magazijnen & Winkels en/of Batch- en Serienummers dan vindt u ook een vermelding naar de voorraadpositie en batchnummers in dit overzicht.

Orderpicken van a-tot-z

Handmatig orderpicken

mceclip13.png

 1. U kunt vanuit Producten > Orderpicken de pakbonnen terugvinden en los van elkaar in behandeling nemen, picken en gereed maken voor verzending,
  mceclip15.png
 2. Met Status wijzigen kunt u zowel registreren wat de status van deze (deel)levering en van het orderpicken en gereed maken is, zoals eerder aangeven kunt u dan bij het bijbehorende document terugvinden wat al wel en wat nog niet is geleverd,
  mceclip16.png
 3. Indien u met add-on Magazijnen en winkels werkt vindt u hier ook terug vanuit welk magazijn en schap u het product dient te pakken,
  mceclip0.png
 4. Door het Aantal gepakt te wijzigen kunt u aangeven welk gedeelte van de (deel) levering gereed is voor verzending,
  mceclip18.png
 5. Als alles is gepickt van de desbetreffende pakbon dan kunt u de status ophogen naar Markeren als afgehandeld, deze status kan niet teruggezet worden en hiermee wordt deze pakbon als afgehandeld via Afgehandelde pakbonnen beschouwd.

Let op: pas als alle producten gepickt zijn per bijbehorende pakbon, de pakbon als afgehandeld is gemarkeerd en alle producten op de factuur zo zijn afgehandeld kan de factuur als volledig afgeleverd beschouwd worden.

Met barcodescanner orderpicken

Heeft u de optionele add-on Barcodescanner actief op uw account? Zo ja, dan kunt u via de software of Silvasoft APP eenvoudig orderpicken. In het volgende artikel wordt dit stapsgewijs uitgelegd: Barcodescanner add-on: Orderpicken.

 

Was dit artikel nuttig?

Uw antwoord niet gevonden?

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden

Stel nu uw vraag