Importeren van verzamelproducten met de koppeling van subproducten

Als u verzamelproducten met de koppeling van subproducten wilt importeren is dit mogelijk via de import volgens vast template door gebruik te maken van ons import bestand (Import template Producten).

In dit artikel wordt in paragraaf één algemene informatie gegeven over het importen van producten en in de tweede paragraaf zal er worden ingegaan op hoe u de verzamelproducten kan verwerken in het import bestand.

Producten importeren

U kunt uw producten op twee plaatsen binnen Silvasoft importeren:

  1. Ga in het menu naar Producten > Instellingen > Producten importeren. Klik op de blauwe knop ‘Open productimport’, ga naar het tabblad 'Import volgens vast template > Import van producten. Klik op de blauwe knop ‘Open import’.


    mceclip1.png

  2. Ga in het menu Beheer > Importmogelijkheden > Import volgens vast template > Import van producten. Klik op de blauwe knop ‘Open import’.

    mceclip0.png

Vervolgens moet u het format downloaden (Stap1: Download format) waarin u alle producten kunt gaan plaatsen. Lees de instructies van dit format goed door! Dit is belangrijk voor een juiste import.

In het tweede tabblad van dit bestand (tabblad Producten) kunt u alle gegevens plaatsen. Zodra u alle producten inclusief gegevens heeft ingevuld volgens de instructies uit het format, kunt u het bestand opslaan op uw computer.

Daarna kunt u het bestand uploaden (Stap 2: Upload uw bestand) door te klikken op de blauwe knop ‘Selecteer bestand’. Vervolgens klikt u op de blauwe knop ‘Importeer en ga naar controle’.

Nu wordt het bestand uitgelezen door Silvasoft. Dit kan even duren. Na het uitlezen komt u terecht in: ‘Stap 3: Controleer de import’. Lees hier goed alle tekst en klik vervolgens op ‘Importeer’, ‘Importeer en synchroniseer’ of ‘Gehele import annuleren’. Dit laatste doet u als u in tabblad 3 ‘Records met foutmelding(en)’ regels met fouten ziet staan. Los deze fouten eerst op in het format en doe dan de import opnieuw.

mceclip0.png

Verzamelproducten met de koppeling van subproducten verwerken in het import bestand

Als u een verzamelproduct wilt gaan toevoegen via het import bestand dient u het import bestand te downloaden en deze te openen. Zorg dat u in het bestand alle verplichte velden (ALG_Naam, ALG_Artkelnummer, ALG_VerkoopPrijs en CAT_Naam, BTW_Perc of BTW_Code) invult zoals beschreven staat in het eerste tabblad 'Instructies'. 

Voor de verzamelproducten zijn de volgende kolommen (Verzamelproduct, Verzamelproduct_Koppel en Verzamelproduct_Aantal) belangrijk en deze moeten ingevuld zijn, hieronder worden deze kolommen toegelicht:

  • Verzamelproduct: hier geeft u aan of het product dat u wilt importeren een verzamelproduct betreft, is dit het geval dan zet u in deze kolom 'Ja'. 
  • Verzamelproduct_Koppel: hier koppelt u het subproduct aan een verzamelproduct, dit doet u door het artikelnummer van het verzamelproduct in de kolom te plaatsen. Het verzamelproduct moet al bestaan in uw Silvasoft administratie of voor deze regel zijn opgenomen in de Excel.
  • Verzamelproduct_Aantal: in deze kolom geeft u de hoeveelheid aan voor het te koppelen van het subproduct aan het verzamelproduct. Het product zal dan met dit aantal gekoppeld worden aan het verzamelproduct.

Voor het toevoegen van een nieuw verzamelproduct met supproducten gaat u als volgt te werk:
in de eerste regel van het bestand voegt u het verzamelproduct toe en vult u de volgende informatie in: de naam van het verzamelproduct, het artikelnummer, de verkoopprijs, Inclusief of Exclusief BTW, BTW percentage of code, de categorienaam en als laatste in de kolom Verzamelproduct zet u 'Ja'.
In de daarop volgende regels gaat u de verschillende supproducten koppelen en vult u de volgende informatie in: naam van het subproduct, het artikelnummer, de verkoopprijs, Inclusief of Exclusief BTW, BTW percentage of code, de categorienaam, Verzemelproduct_Koppel (nummer van het verzamelproduct waaraan gekoppeld moet worden) en als laatste in de kolom Verzamelproduct_Aantal de hoeveelheid van het te koppelen subproduct.

Voor het toevoegen van supproducten aan een bestaand verzamelproduct gaat u als volgt te werk:
in het bestand voegt u de verschillende subproducten toe met alle informatie en vult u in de kolom Verzamelproduct_Koppel het nummer van het desbetreffende verzamelproduct in en bij Verzamelproduct_Aantal de hoeveelheid van het te koppelen subproduct.

Het is mogelijk om een subproduct meerdere keren op te nemen in het import bestand om deze vanuit de import te koppelen aan meerdere verzamelproducten.

In één import bestand kan u zowel nieuwe verzamelproducten met subproducten als subproducten welke gekoppeld moeten worden aan een verzamelproduct opnemen. Wel is het belangrijk dat de nieuwe verzamelproducten met de complete informatie voor de regels van het koppelen met de subproducten komen te staan.

* Let op: het is niet mogelijk om bestaande subproducten om te zetten naar een verzamelproduct.

Heeft u het importbestand voor de product gevuld dan slaat u deze op en kan u dit bestand gaan toevoegen zoals beschreven bij Producten importeren > Stap 2: Upload uw bestand.

Om de bovenstaande uitleg te verduidelijken is er een voorbeeld import bestand toegevoegd voor het importeren van verzamelproducten. Dit voorbeeld maakt twee verzamelproducten aan en koppelt subproducten aan deze twee verzamelproducten.

Was dit artikel nuttig?

Uw antwoord niet gevonden?

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden

Stel nu uw vraag