Kan ik een jaarrekening opstellen in Silvasoft?

Een jaarrekening is geeft de (financiële) stand van de onderneming weer op een bepaalde meetdatum (doorgaans het eind van een fiscaal jaar). In een jaarrekening vindt u (minimaal) de balans- en de resultaatrekeningen terug.

U kunt geen jaarrekening direct opstellen en/of deponeren vanuit Silvasoft.

Maar uiteraard kunt u de grootboekrekeningen (en bijbehorende rapportages) en exports van overzichten vanuit de module Boekhouding gebruiken.

Rapportage mogelijkheden t.b.v. het extern opstellen van een jaarrrekening

Rapportages kunt u per 8 augustus 2022 terugvinden onder het menu item Rapportages. In het artikel: Aan de slag met Rapportages  wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u hiermee kunt werken. De rapportages, exporten en lijsten die benoemd worden in dit artikel kunt u onder dit nieuwe menu item terugvinden.

Afhankelijk van de grootte van uw onderneming, rechtsvorm e.d. heeft u bepaalde informatie wel- of niet nodig, als kleinere onderneming volstaat een balans en korte toelichting doorgaans. Informeer altijd bij de Belastingdienst, KVK of uw fiscaal adviseur bij twijfel.

Onder menu item Rapportages vindt u meerdere rapportage opties terug.

Met een combinatie van de balansrapportages en het gebruik maken van een uitsplitsing per rubriek kunt u relatief eenvoudig de omzet en kosten van de organisatie inzichtelijk maken binnen een specifieke periode.

Ook kunt u met een Auditfile rapportage via externe tools de boekhouding van het geëxporteerde jaar in een jaarrekening op laten nemen.

Met deze exports kunt u de meeste data hiervoor wel uit Silvasoft halen zodat uw boekhouder, accountant, administratiekantoor of uzelf hiermee een externe (online) jaarrekening kunt opstellen.

Was dit artikel nuttig?

Uw antwoord niet gevonden?

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden

Stel nu uw vraag