Rooster 87 is ingevuld maar er is geen bedrag in rooster 56 of 57, hoe komt dit?

Dat is een waarschijnlijkheidsfout. Dat werkt niet blokkerend, er moet enkel een commentaar meegegeven worden.

Als u IC verwervingen heeft in rooster 86/87 bijvoorbeeld, maar het zijn verwervingen met 0% btw, dan komt er een bedrag in rooster 87. Omdat het 0% btw komt er inderdaad in rooster 55/56 geen bedrag, terwijl er in 86/87 wel een bedrag kan staan. Rooster 55 gaat namelijk bijvoorbeeld btw op handelingen uit rooster 86 en rooster 56 gaat om btw op handelingen uit rooster 87.

Om dit in het vervolg correct te boeken dient u bij de IC verwervingen geen 0% btw te hanteren maar een IC percentage. Als u een factuur krijgt vanuit het buitenland waar 0% btw is berekend dan betekent dit niet dat u ook in Silvasoft 0% btw moet invoeren. De btw is namelijk verlegd naar u toe en u moet in uw btw-aangifte het percentage invoeren dat past bij het type goederen of diensten dat u heeft gekocht.

Daarnaast kunt u in Silvasoft uit verschillende btw-categorieën kiezen:

  • Invoer (import): dit betreft goederen die u uit een land buiten de EU invoert in België.
  • IC verwervingen: dit betreft goederen die u uit een land binnen de EU invoert in België.
  • IC diensten: dit betreft diensten uit een land buiten België.

Voorbeeld: u koopt reclame campagnes in Nederland, dus in dat geval zou u in uw inkoopboek moeten kiezen voor: IC diensten 21%. Als u kiest voor deze categorie en dit percentage dan gaat het op uw btw-aangifte goed. De kosten worden dan vermeld in rooster 88 (IC diensten rooster) en de btw op deze diensten worden dan vermeld in rooster 55 en rooster 59 (indien volledig aftrekbaar).

Meer informatie hierover kunt u eventueel ook nog lezen op:

https://www.belgium.be/nl/belastingen/btw/toepassingsgebied en https://www.zelfstandige.vlaanderen/hoe-verwerk-ik-een-buitenlandse-factuur/.

Was dit artikel nuttig?

Uw antwoord niet gevonden?

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden

Stel nu uw vraag