Btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen en Silvasoft (BE)

In dit artikel leest u hoe u de btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen correct implementeert en gebruikt in Silvasoft.

Wat is de btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen?

Als kleine onderneming in België kan u worden vrijgesteld van de meeste btw-verplichtingen. Wanneer u kiest voor de vrijstellingsregeling van belasting, moet u geen:

  • periodieke aangiften indienen,
  • btw aanrekenen aan uw klanten,
  • btw storten aan de FOD Financiën, en
  • daartegenover mag u de aan uw leveranciers betaalde btw niet in aftrek brengen.

U wordt evenwel onderworpen aan bepaalde verplichtingen op het vlak van facturering, boekhouding, enz. U blijft btw-belastingplichtige en u moet bijgevolg beschikken over een btw-identificatienummer.

Meer over het aanvragen en de voorwaarden voor het gebruikmaken van de btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen vindt u terug op de website van de FOD Financiën. Hier leest u ook welke ondernemingen geen gebruik kunnen maken van de vrijstellingsregeling voor het geheel van hun activiteit.

Hoe kan ik met de btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen werken in Silvasoft?

Let op: lees bij twijfel de brochure Vrijstellingsregeling belasting na of neem contact op met de FOD Financiën of uw boekhouder.

Allereerst bent u, als u gebruik maakt van de btw-vrijstellingsregeling, vrijgesteld van de periodieke btw-aangifte via Intervat. Derhalve hoeft u ook geen aangifte te berekenen en mag u geen btw-heffen en terugvragen.

In Silvasoft dient u bij producten- en/of diensten een btw-percentage op te geven, u mag hier een 0% btw-percentage ingeven. Hierdoor wordt er geen btw aangerekend op offertes, orders en facturen die u met Silvasoft maakt. Aanvullend zou u op uw documenttemplates alle verwijzingen naar de btw (o.a. in de totalen en op regelniveau) mogen uitzetten/verwijderen. Ook dient u te vermelden dat u onder de regeling valt door de volgende tekst te gebruiken “Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen” op uw templates.

Het is verder belangrijk om te weten dat u nog steeds een jaarlijkse klantenlisting dient in te dienen, behalve als dit een “nihil”-klantenlisten betreft, een dergelijke klantenlisting is enkel van toepassing als geen enkele klant een Belgisch btw-identificatie nummer heeft of indien zij dit wel hebben de omzet per klant niet mee bedraagt dan €250 euro in dat jaar.

Was dit artikel nuttig?

Uw antwoord niet gevonden?

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden

Stel nu uw vraag