Barcodescanner add-on: Ontvangsten

De derde optie vanuit de Barcodescanner add-on zijn de Ontvangsten. Hiermee kunt u de ontvangsten van producten en inkooporders verwerken.

Ontvangsten registreren

Let op: bij ontvangsten op basis van een inkooporder wordt elk gescand product automatisch met 1 opgehoogd. Bij ontvangsten op basis van product kan u het aantal zelf ingeven.

Ontvangsten inkooporder

  1. Als u de ontvangst van een inkooporder wilt registreren dan selecteert u eerst de desbetreffende inkooporder. Klik op Scan ontvangst om de ontvangst te registeren,
  2. Nu kunt u de producten van de inkooporder gaan scannen,
  3. Per scan wordt de van het desbetreffende product in de inkooporder de ontvangst geregistreerd. Hierbij ziet u dat er een Totaal verwacht aantal wordt getoond en de huidige Geregistreerde ontvangsten,
  4. U kunt nu doorgaan tot alle producten in deze levering gescand en geregistreerd zijn!

Ontvangsten product

  1. Als u de ontvangst voor één product wilt registreren dan dient deze in minimaal één inkooporder opgenomen te zijn. Indien dat niet het geval is dan krijgt u daarover melding,
  2. Als het product wel in één of meerdere inkooporders staat heeft u de mogelijkheid het aantal ontvangen in één keer op te geven en met Boek ontvangst in te boeken. In dit overzicht ziet u ook het Aantal verwacht, Aantal al ontvangen en het Aantal nog te Ontvangen. Bij Aantal ontvangen geeft u aan wat er nu geleverd is. Indien er voor een specifiek magazijn of schap is ingekocht dan kunt u dit nog aangeven bij de registratie.

Was dit artikel nuttig?

Uw antwoord niet gevonden?

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden

Stel nu uw vraag