Boekjaar openen en/of sluiten met alleen de module Facturatie

Als u met de module Facturatie werkt dient u ieder (boek)jaar een nieuw jaar toe te voegen aan uw administratie. Dit is belangrijk voor een correctie verwerking van uw periodieke facturen. In dit artikel laten wij stapsgewijs zien hoe dit werkt.

Boekjaar openen

Als u de module ‘Boekhouding’ niet heeft maar wel de module ‘Facturatie’ dan dient u de volgende stappen te volgen:

  1. Facturatie > Instellingen > Facturatie instellingen,
  2. Ga dan naar tabblad “Boekjaren”,
  3. Klik op de knop “Open nieuw boekjaar”,
  4. Vul hier het jaartal in (bijvoorbeeld 2021) een einddatum (meestal 31-12) en een omschrijving, de begin datum wordt gebaseerd op de einddatum van het voorgaande boekjaar,
  5. Klik nu op de knop “Opslaan”, het jaar wordt nu gegenereerd, en
  6. Nu is het boekjaar aangemaakt en kunt u rechtsboven wisselen naar dit boekjaar en daarin werken.

Let op: maakt u gebruik van periodieke facturatie? Zorg er dan voor dat u uiterlijk voor 31 december van het huidige jaar een nieuw boekjaar is aangemaakt. Hierdoor kunnen uw periodieke facturen correct gegenereerd worden.

Boekjaar afsluiten

Met alleen de module Facturatie kunt u geen boekjaar afsluiten, dit is alleen nodig als u een volledige boekhouding voert in Silvasoft.

Indien u ook de module Boekhouding heeft dan vindt u in het scherm bij tabblad “Boekjaren” of vanuit de module Boekhouding de optie om een jaar te sluiten.

In onze documentatie: Afsluiten boekjaar en openen nieuw boekjaar wordt dit verder uitgelegd.

Was dit artikel nuttig?

Uw antwoord niet gevonden?

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden

Stel nu uw vraag