Hoe maak ik btw-percentages voor buitenlandse facturen? (NL)

Als ondernemer bent u niet beperkt tot de landsgrenzen van Nederland of zelfs Europa. U bent echter wel verplicht om de juiste btw-percentage te gebruiken om aan uw belastingverplichtingen te kunnen voldoen. Daarom laten wij u in dit artikel stapsgewijs zien hoe u dit kunt inrichten met Silvasoft.

Btw-percentages beheren

Alle btw-percentages beheert u vanuit de module Boekhouding. Heeft u enkel de module Facturatie dan heeft u enkel toegang tot vrij (0%), laag (9%) en hoog (21%) voor zowel in- als verkoop.

 1. Ga naar de module Boekhouding en klik op ‘Instellingen’,
 2. Nu dient u te kiezen voor ‘Btw-aangifte & percentages instellingen’,
 3. Daarna dient u tabblad ‘Btw-percentages’ te selecteren,
 4. En als laatste kunt u bij de sub tabbladen ‘Inkoop’ en ‘Verkoop’ uw btw-percentages beheren.

Let op: voor uw situatie kunnen andere- of afwijkende verplichtingen gelden dan omschreven in dit artikel. Daarom raden wij u altijd aan bij twijfel navraag te doen bij uw boekhouder of de Belastingdienst.

Buiten Nederland, binnen de EU

Uw onderneming is actief buiten Nederland maar blijft wel binnen de grenzen van de EU.

Inkoop binnen de EU

Als u goederen koopt buiten Nederland binnen de EU dan brengt de leverancier meestal 0% btw in rekening. U dient dan als de kopende partij Nederlandse btw te betalen. Neemt u diensten af uit een ander EU-land dan wordt de geheven btw vaak naar u als koper verlegd. U bent zelf verantwoordelijk voor het berekenen van de btw in beide gevallen en geeft deze in via de btw-aangifte. Deze btw kunt u ook als voorbelasting aftrekken, voor zover u de goederen of diensten gebruikt voor belaste omzet.

Deze percentages kunt u ingeven in Silvasoft en gebruiken op uw inkoopboekingen. Met de knop ‘+ Nieuw’ kunt u een inkoop btw-percentage aanmaken, hier vindt u de volgende velden terug;

 • Naam: naam van het percentage,
 • Einddatum: indien het percentage op enig moment dient te verlopen,
 • Percentage (%): het betreffende percentage, in de meeste gevallen zal dit 21% of 9% zijn,
 • Beschikbaar voor: of het een ‘Inkoop’ of een ‘Verkoop’ percentage betreft,
 • Aangiftecategorie: hoe het percentage op de aangifte verschijn, bij de inkopen binnen de EU, voor leveringen en/of diensten gebruikt u 4b,
 • Verlegd of binnen EU?: deze vinkt u aan indien het om een verlegt percentage gaat of als het binnen EU is, u mag deze aanvinken,
 • Rekening voor te vorderen btw: zolang het percentage hoger dan 0% is dan moet u hier de rekening voor de te vorderen BTW opgeven, dit is meestal 1520, en
 • Tegenrekening voor verlegd: als u ‘Verlegd of binnen EU?’ aangevinkt heeft dan dient u hier aan te geven op welke rekening verlegd wordt, dit wordt vak op 1500 of een specifieke verlegde BTW rekening geboekt.

Nu hebben wij het percentage gekoppeld aan aangiftecategorie ‘4b Leveringen/diensten uit landen binnen de EU’. Deze categorie wordt vervolgens indien gebruikt verrekent in de voorbelasting.

Verkoop binnen de EU

Voor de verkoop geldt een soortgelijke situatie, echter bent u in dit geval de partij die verlegt aan de buitenlandse ondernemer. U zult een btw-percentage 0% verlegd moeten aanmaken gekoppeld aan aangiftecategorie ‘3b Leveringen naar of diensten in landen binnen de EU’.

 • Naam: naam van het percentage,
 • Einddatum: indien het percentage op enig moment dient te verlopen,
 • Percentage (%): het betreffende percentage, in de meeste gevallen zal dit 0% zijn,
 • Beschikbaar voor: of het een ‘Inkoop’ of een ‘Verkoop’ percentage betreft,
 • Aangiftecategorie: hoe het percentage op de aangifte verschijn, bij de verkopen binnen de EU dient dit 3b te zijn,

Nadat het percentage is aangemaakt zal deze gekoppeld zijn aan ‘3b Leveringen naar of diensten in landen binnen de EU’ en in de desbetreffende categorie in de aangifte verschijnen indien u dit percentage gebruikt.

Indien u gebruik maakt van de module ‘Facturatie’ en verkoopfacturen verstuurt dan dient u op de facturen te vermelden dat u de btw verlegt aan de koper.

Let op: voor verkoop aan particulieren buiten Nederland geldt dat u gewoon 9% of 21% dient aan te rekenen.

Buiten Nederland, buiten de EU

Uw onderneming is actief buiten Nederland en gaat verder dan de grenzen van de EU.

Let op: voert u met enige regelmaat goederen in vanuit niet-EU-landen? Dan kunt u bij de Belastingdienst vragen om een vergunning artikel 23. Met deze vergunning berekent u zelf de btw over deze goederen, en geeft die aan op uw btw-aangifte. Handelt u in bulkgoederen? Als deze in aanmerking komen voor opslag in een btw-entrepot, kunt u onder voorwaarden het 0%-tarief toepassen, hier kunt u meer over lezen op de website van de Belastingdienst.

Inkoop van producten buiten de EU

De btw bij invoer berekent u over de douanewaarde van de producten. De douanewaarde bestaat doorgaans uit:

 • de vergoeding of transactiewaarde van de producten,
 • de bijkomende kosten tot op de plaats van bestemming binnen de EU (o.a. commissie, verpakking, vervoer- en verzekering), en
 • de belastingen (geen btw) en heffingen bij invoer uit niet-EU-landen.

De vervoerskosten van producten uit landen buiten de EU hangen af van het feit of de goederen bij binnenkomst in de EU direct worden ingevoerd of onder een douaneregeling worden vervoerd naar de plaats van bestemming en daar worden vrijgemaakt. Deze binnenkomst hoeft niet in Nederland te zijn.

Zolang de producten nog niet zijn ingevoerd dan vallen ze onder het 0%-tarief. Dit tarief geldt niet meer zodra de producten zijn ingevoerd. Dit tarief geldt dus niet voor;

 • leveringen door de ondernemer die de producten heeft ingevoerd of in wiens opdracht de invoer heeft plaatsgevonden, en
 • leveringen van de producten nadat ze zijn ingevoerd.

U kunt hier meer over lezen op de website van de Belastingdienst: Btw berekenen bij invoer van goederen buiten de EU.

Let op: afhankelijk van de voor u geldende administratie kunt u btw-percentages inrichten via de module ‘Boekhouding’ via ‘Instellingen’ en dan ‘Btw-aangifte & percentages instellingen’ een 0% btw percentage aanmaken. Uw boekhouder of accountant kan u adviseren over het juiste percentage voor uw specifieke situatie.

Verkoop van producten buiten de EU

Producten die u levert aan ondernemers in niet-EU-landen, zijn over het algemeen in Nederland belast. Als u producten uitvoert naar landen buiten de EU, brengt u 0% btw in rekening. U kunt de voorbelasting aftrekken en de goederen verlaten de EU btw-vrij. Lees meer hierover bij Btw berekenen bij uitvoeren van goederen naar niet EU-landen.

Deze percentages kunt u ingeven in Silvasoft en gebruiken op uw inkoopboekingen. Met de knop ‘+ Nieuw’ kunt u een inkoop btw-percentage aanmaken, hier vindt u de volgende velden terug;

 • Naam: naam van het percentage,
 • Einddatum: indien het percentage op enig moment dient te verlopen,
 • Percentage (%): het betreffende percentage, in de meeste gevallen zal dit 0% zijn,
 • Beschikbaar voor: of het een ‘Inkoop’ of een ‘Verkoop’ percentage betreft, hier kiest u ‘Verkoop’, en
 • Aangiftecategorie: hoe het percentage op de aangifte verschijn, bij de inkopen binnen de EU, voor leveringen en/of diensten gebruikt u 3a,

Nadat het percentage is aangemaakt zal deze gekoppeld zijn aan ‘3a Leveringen naar landen buiten de EU’ en in de desbetreffende categorie in de aangifte verschijnen indien u dit percentage gebruikt.

In- en verkoop van diensten buiten de EU

Levert u diensten aan afnemers in niet-EU-landen? Of neemt u diensten af van leveranciers uit niet-EU-landen? Dan dient u te controleren of de desbetreffende dienst in Nederland of in het andere land belast is. Hiervoor kunt u het hulpmiddel Diensten in en uit het buitenland gebruiken van de Belastingdienst.

Meer over de in- en verkoop van diensten buiten de EU leest u in het volgende artikel van de Belastingdienst: Btw berekenen bij diensten naar en vanuit niet-EU-landen.

Afhankelijk van de voor u geldende administratie kunt u btw-percentages inrichten via de module ‘Boekhouding’ via ‘Instellingen’ en dan ‘Btw-aangifte & percentages instellingen’.

Was dit artikel nuttig?

Uw antwoord niet gevonden?

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden

Stel nu uw vraag