Rapportages boekhouden

Rapportages kunt u per 8 augustus 2022 terugvinden onder het menu item Rapportages. In het artikel: Aan de slag met Rapportages wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u hiermee kunt werken. De rapportages, exporten en lijsten die benoemd worden in dit artikel kunt u onder dit nieuwe menu item terugvinden.

In dit artikel leggen we uit waar, hoe en welke rapportages u kunt uitdraaien in de module Boekhouding.

Om een rapportage uit te draaien gaat u in het menu naar Boekhouding > Rapportages.

Allereerst ziet u de standaard rapportages staan die u direct kunt downloaden. Welke standaardrapportages u kunt downloaden ziet u hieronder:

Ouderdomsanalyse (openstaande posten):

 • Ouderdom debiteuren
 • Ouderdom crediteuren

Deze rapportages kan u exporteren naar Excel, PDF en Word door te klikken op de knop Genereer rapport.

Balansrapportages:

 • Proefbalans
 • Proef- en saldibalans
 • Kolommenbalans
 • Saldo's per grootboek en rubriek

Deze rapportages kan u exporteren naar Excel, PDF en Word door te klikken op de knop Genereer rapport.

Voor meer informatie zie ook Balansrapportages

Grootboekrapportages:

 • Eigen grootboekrapportage samenstellen (zie zelf rapportages samenstellen)
 • Controle/overzicht grootboekmutaties (te exporteren naar Excel)
 • Grootboekkaart (te exporteren naar PDF)

Dagboekrapportages:

 • Dagboek afdrukken (Verkoop, Inkoop, Bank, Kas en Overig / Memoriaal), te exporteren naar PDF
 • Controle/overzicht inkoopregels (te exporteren naar Excel)
 • Controle/overzicht verkoopregels (te exporteren naar Excel)

Overige rapportages:

 • Kostenplaatsen rapportage (te exporteren naar Excel, PDF, Word door te klikken op de knop Genereer rapport)
 • Afschrijvingen rapportage (te exporteren naar Excel, PDF, Word door te klikken op de knop Genereer rapport)
 • Auditfile (te exporteren naar XML/XAF)

U kunt ook zelf rapportages samenstellen (Eigen grootboekrapportage maken). U kunt dit doen in het zelfde scherm als waar u de standaard rapportages kunt downloaden (menu item: Boekhouding > Rapportages). U kunt onder andere een overzicht uitdraaien van uw kosten, omzet of winst. Maar ook een overzicht van uw activa, passiva of het resultaat op basis van alle balansrekeningen.

Tot slot kunt u nog een eigen selectie maken op basis van een balansrekening of een resultaatrekening. Wilt u bijvoorbeeld weten welke autokosten u heeft gemaakt in een bepaald jaar? Dan voegt u alle grootboekrekeningen waar u autokosten op heeft geboekt toe en u kunt eenvoudig en snel een rapportage hierover uitdraaien.

Heeft u een Belgische administratie? Dan kunt u nog twee extra standaard rapportage uitdraaien, namelijk de verplichte jaarlijkse klantenlisting en de verworpen uitgaven & fiscaal resultaat.

De jaarlijkse klantenlisting (te exporteren naar PDF of XML) kunt u direct uploaden bij Intervat zodat u binnen no-time de indiening van uw klantenlisting heeft voltooid. Voor meer informatie zie ook Jaarlijkse klantenlisting (btw-listing) (BE).

Bij de verworpen uitgaven & fiscaal resultaat krijgt u een rapport gegenereerd met de verworpen uitgaven, het boekhoudkundige resultaat en het fiscale resultaat voor het huidige boekjaar. Voor meer informatie zie ook Verworpen uitgaven / fiscale aftrekbaarheid (BE).

 

Was dit artikel nuttig?

Uw antwoord niet gevonden?

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden

Stel nu uw vraag