Btw-nummer controle bij VIES

U kunt met de module ‘Relatiebeheer’ bij uw klanten en leveranciers eenvoudig het btw-nummer controleren. Dit gebeurt middels VIES. In dit artikel lichten wij deze functionaliteit toe.

Wat is VIES?

VIES is een online systeem van de Europese Commissie voor het controleren van btw-nummers van bedrijven en andere organisaties die in de Europese Unie zijn ingeschreven voor het leveren van goederen of diensten over de binnengrenzen heen.

Wanneer u een btw-nummer van een klant in een ander EU-land met VIES controleert, wordt uw verzoek via een beveiligde verbinding doorgestuurd naar de relevante nationale databank om na te gaan of het doorgegeven nummer daarin voorkomt. Is dit inderdaad het geval, dan krijgt u het antwoord “geldig”. Is dit niet zo, dan krijgt u “ongeldig” te zien.

Voor zover de nationale privacyregels van het betrokken land dit toestaan, krijgt u ook de bijbehorende naam- en adresgegevens.

Wat wordt er gecontroleerd?

Met de koppeling wordt het btw-nummer gecontroleerd door VIES. De koppeling controleert of deze geldig is. Ook zal deze koppeling de bedrijfsnaam, straat, huisnummer, postcode en plaats ophalen indien beschikbaar.

Let op: niet alle btw-nummers / landen geven een volledig of bruikbaar resultaat terug. Dit is gerelateerd aan de nationale privacyregels van de betrokken landen.

Hoe werkt dit in Silvasoft?

  1. Open een klant of leverancier in de module ‘Relatiebeheer (CRM)’,
  2. In het eerste tabblad ‘Gegevens’ vindt u de mogelijkheid terug om een btw-nummer in te geven,
  3. Hier vullen wij het btw-nummer in, als voorbeeld gebruiken wij hier het btw-nummer van Silvasoft,
  4. Als wij vervolgens op de ‘Controleer’ knop drukken dan verschijnt het btw-nummer controle venster,
  5. In dit scherm vindt u terug of het opgegeven btw-nummer geldig is. Heeft u een bedrijfsnaam en/of adresgegevens ingevuld? Zo ja, dan worden deze vergeleken met de gegevens vanuit VIES. U heeft de mogelijkheid de bedrijfsnaam en het teruggekoppelde adres te gebruiken bij de relatie,
  6. Hier gebruikt u de ‘Naam en adres overnemen’, ‘Naam overnemen’ of ‘Adres overnemen’ knoppen voor,
  7. Mocht het opgegeven btw-nummer onjuist zijn dan krijgt u daarover bericht. Neem dan contact op met uw relatie voor het juiste nummer,
  8. Nadat u ervoor heeft gekozen de naam en/of adresgegevens over te nemen dan worden deze geplaatst bij de relatie in Silvasoft, als u klaar bent kunt u de relatie opslaan en sluiten!

Was dit artikel nuttig?

Uw antwoord niet gevonden?

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden

Stel nu uw vraag